Welkom op de site van DUartO

DUartO is de kunstcommissie van DUO.

Op deze site kun je alle info vinden over de kunstwerken die bij DUO hangen en in het bezit zijn van DUO of van het RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en die DUO in bruikleen heeft.

 

De kunstwerken die, overal in het gebouw hangen/staan heeft  de kunstcommissie van DUO, voorheen Informatie Beheer Groep en Informatiseringsbank, in de loop van de afgelopen 25 jaar verzameld.

Begonnen als een podium voor kunstzinnige collega’s en hun familie, werd het steeds meer een expositieruimte voor professionele kunstenaars uit het noorden van het land. De kunstcollectie van DUO is uitgegroeid tot een zeer interessante en gevarieerde collectie van hedendaagse moderne kunst uit het noorden.

 

‘Het kunstbeleid bij DUO is primair gericht op de medewerkers en de kern van het kunstbeleid is dan ook exposities organiseren en een kunstcollectie opbouwen. Hiermee geeft DUO aan het belangrijk te vinden dat de medewerkers in een prettige omgeving werken. Een werkomgeving waarin op het gebied van beeldende kunst veel te beleven is en waarin medewerkers in aanraking komen met zeer diverse kunstdisciplines. Door ook ruimte te maken voor bijzondere projecten, wil de kunstcommissie de medewerkers kennis laten maken met eigentijdse kunst. Hiermee levert beeldende kunst een positieve bijdrage aan het werkklimaat.

Met de andere poot van het kunstbeleid, het verzamelen van kunst, sluit DUO aan bij wat de organisatie wil uitstralen: een organisatie zijn die midden in de maatschappij staat en die zich betrokken voelt bij haar doelgroepen én de eigen medewerkers.

Tot slot is er de maatschappelijke betekenis. Op bescheiden wijze is DUO een mecenas van beeldende kunst uit de provincie en de stad Groningen en heeft op die manier betekenis voor het culturele klimaat in de noordelijke regio.’

 

Deze laatste alinea heeft ook betrekking op de wijze waarop de kunstcommissie invulling geeft aan het motto van DUO: ‘onderwijs mogelijk maken’. Daarbij concentreren we ons met name op stagiaires uit het kunstonderwijs. 

 

De aanschaf van kunstwerken heeft geleid tot een bedrijfscollectie die inmiddels is uitgegroeid tot een interessante beeldende kunstcollectie die te beschouwen is als een uniek overzicht van hedendaagse beeldende kunst uit de noordelijke regio. Alle kunstwerken uit de collectie hangen en staan op verschillende plaatsen in het gebouw, tussen de medewerkers. De commissie streeft ernaar om geen werk in opslag te hebben.

 

 

De kunstcommissie bestaat uit de volgende leden:

Erika Hollander (voorzitter)

Petra Drijver (vice-voorzitter)

Grace van der Wal (secretaris)

Mechteld de Hooge (penningmeester)

Marianne Kwebeman

Achgy Nienhuis

Paul van Dort

Ruud van Oeveren

Frank Schaafsma

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail